Piegāde un atgriešana

REČU PIEGĀDE / ATSAUKŠANA

1.1. Pasūtot Preces, varat izvēlēties Preču piegādes veidu, t. y. izmantot kurjera (trešās personas) sniegto Preču piegādes pakalpojumu.

1.2 Pasūtījuma laikā izvēloties Piegādes pakalpojumu, jūs apņematies norādīt precīzu Preču piegādes vietu.

1.3. Jūs apņematies pieņemt Preces pats vai norādīt personu, kura pasūtīs preces, saņemot pasūtījumu. Gadījumā, ja jūs (vai cita norādīta persona) nevarat pieņemt Preces un Preces tiek piegādātas uz norādīto adresi un, pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, jums nav tiesību izvirzīt pretenzijas Uzņēmumam par Preču piegādi nepareizai personai.

1.4 Piegādes maksa tiek aprēķināta atbilstoši jūsu pasūtījuma lielumam un piegādes vietai:

1.4.1 Par preču piegādi uz Kuršu kāpām tiek aprēķināta papildu transporta maksa.

1.5. Ja vēlaties, lai preces tiktu piegādātas ārpus Lietuvas, pasūtījuma piegādes noteikumi tiek saskaņoti ar atsevišķu līgumu.

1.6. Ja veicat pasūtījumu darba dienās pirms pulksten 12, Uzņēmums vai trešā persona preces piegādās 1-3 darba dienu laikā. Jebkuru Preču problēmu vai trūkumu gadījumā Uzņēmums nekavējoties paziņos jums par iespējamu ilgāku Preču piegādes laiku, un, ja esat apmierināts, Uzņēmums turpinās piegādāt pasūtījumu. Gadījumā, ja ilgāks Sabiedrības sniegto Preču piegādes termiņš jūs neapmierina, iesniegtais pasūtījums tiek atcelts un jūsu samaksātā naudas summa tiek atmaksāta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

1.7 Visos gadījumos Uzņēmums tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja Preces jums netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā jūsu vainas dēļ vai apstākļu dēļ, kurus uzņēmums nevar kontrolēt.

1.8 Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādu darbību, bezdarbību vai notikumu no brīža, kad Preces tika nodotas uzņēmumam, kas sniedz preču piegādes pakalpojumus (kurjers). Gadījumā, ja saņemtajam iepakojumam ir ārēji defekti, Preču piegādes laikā jums par to jāinformē kurjers.

1.9. Preču piegādes laikā jums vai jūsu pilnvarotai personai jums (vai jūsu pilnvarotajai personai) kopā ar Pārdevēju vai kurjeru, kurš jums piegādāja Preces, jāpārbauda sūtījuma un Produkta (-u) stāvoklis un jāparaksta piegādes-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad esat parakstījis sūtījuma piegādes-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums un Preces ir piegādātas atbilstošā kvalitātē, Precēs nav nekādu neatbilstību, kuru cēlonis nav rūpnīcas defekti,

1.10. Ja pamanāt, ka iesniegtā sūtījuma iepakojums ir bojāts, Produkts (-i) ir bojāts (-i) un / vai Produkts (-i) nav pareizi samontēts, jums tas jānorāda sūtījuma piegādes-pieņemšanas dokumentā un Pārdevēja vai viņa kurjera (trešās personas) klātbūtnē. persona), sastādīt brīvās formas sūtījuma un / vai produkta (-u) bojājumu / neatbilstības ziņojumu. Neveicot šādas darbības, Uzņēmums tiek atbrīvots no atbildības pret jums par Preču, kvalitātes, montāžas, iepakojuma bojājumiem, kurus jūs neatzīmējāt piegādes dokumentā.

PREČU ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

2.1 Bojātu Preču atgriešanas gadījumā (kad preces ir bojātas vai to derīguma termiņš ir beidzies piegādes dienā), Uzņēmums apņemas paņemt bojātās Preces un aizstāt tās ar līdzīgām precēm. Gadījumā, ja Uzņēmumam nav līdzīgu Preču, tā apņemas atdot jums naudu, kas samaksāta par Precēm.

2.2. Par defektiem vai kļūdu jāpaziņo pa e-pastu. pa e-pastu [email protected] tajā pašā kalendārajā dienā, kad preces tiek piegādātas.

2.3 Atdodot vai apmainot E-veikalā iegādātās Preces, mēs lūgsim jūs aizpildīt norādīto Preču atgriešanas vai apmaiņas vēstuli.

2.4 Atkarībā no Uzņēmuma piedāvāto Preču veida jums ir tiesības tajā pašā kalendārajā dienā, sākot no Preču piegādes dienas, iesniegt pretenzijas pret Uzņēmumu par neatbilstībām, kas pamanītas vēlāk un reģistrētas ar aktiem. Šajā gadījumā Uzņēmums apņemas prasību izskatīt 1 (vienas) darba dienas laikā un pamatotas pretenzijas gadījumā aizstāt tās ar precēm, kas atbilst kvalitātes prasībām, vai atdot par precēm samaksāto naudu.

2.5 Nauda par atgrieztajām precēm visos gadījumos tiek pārskaitīta ar maksājuma uzdevumu un tikai uz maksātāja bankas kontu.

2.6. Atgriešanas nosacījumi neattiecas uz:

2.6.1. Ja preces ir ātri bojājas vai preces, glabāšanas laiks ir īss;

2.6.2. Kad iesaiņotās preces pēc piegādes ir izpakotas un nav piemērotas atpakaļnosūtīšanai veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ.