Dostawa i zwrot

DOSTAWA / WYCOFANIE TOWARU

1.1 Zamawiając Towar możesz wybrać sposób dostawy Towaru, tj. y. w celu skorzystania z usługi dostawy towarów świadczonej przez firmę kurierską (podmiot trzeci).

1.2 Wybierając usługę dostawy w momencie składania zamówienia, zobowiązujesz się do wskazania dokładnego miejsca dostawy Towaru.

1.3 Zobowiązujesz się do samodzielnego odebrania Towaru lub wskazania osoby, która odbierze Towar w momencie składania zamówienia. W przypadku, gdy Ty (lub inna wskazana osoba) nie możesz odebrać Towaru, a Towar zostanie dostarczony pod wskazany adres i na podstawie innych danych podanych przez Kupującego, nie masz prawa wysuwać wobec Spółki roszczeń z tytułu dostawy Towaru do niewłaściwego podmiotu.

1.4 Opłata za dostawę jest naliczana w zależności od wielkości zamówienia i miejsca dostawy:

1.4.1 Za dostawę towarów do Mierzei Kurońskiej naliczana jest dodatkowa opłata transportowa.

1.5 Jeśli chcesz, aby towary zostały dostarczone poza Litwę, warunki dostawy zamówienia są uzgadniane w odrębnej umowie.

1.6 Jeśli złożysz zamówienie w dni robocze przed godziną 12:00, Firma lub osoba trzecia dostarczy Towary w ciągu 1-3 dni roboczych. W przypadku jakichkolwiek problemów lub braków Towarów, Firma niezwłocznie powiadomi Cię o możliwym dłuższym czasie dostawy Towarów, a jeśli będziesz zadowolony, Firma będzie kontynuować realizację zamówienia. W przypadku, gdy dłuższy termin dostawy Towarów dostarczony przez Firmę nie satysfakcjonuje Cię, złożone zamówienie zostaje anulowane, a wpłacona przez Ciebie kwota zostanie zwrócona zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.

1.7 We wszystkich przypadkach Spółka jest zwolniona z odpowiedzialności za naruszenie terminów dostawy Towarów, jeśli Towary nie zostaną dostarczone do Ciebie lub nie zostaną dostarczone na czas z Twojej winy lub z przyczyn niezależnych od Firmy.

1.8 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie, zaniechanie lub zdarzenie od momentu wydania Towaru firmie świadczącej usługę dostawy towaru (kurierowi). W przypadku, gdy otrzymane przez Ciebie opakowanie ma wady zewnętrzne, musisz poinformować o tym kuriera w momencie dostarczenia Towaru.

1.9 W momencie dostawy Towarów do Ciebie lub Twojej upoważnionej osoby, Ty (lub Twoja upoważniona osoba) wraz ze Sprzedającym lub kurierem, który dostarczył Ci Towar, musisz sprawdzić stan przesyłki i Produktu (-ów) oraz podpisać dokument przyjęcia dostawy. Po podpisaniu przez Ciebie dokumentu przyjęcia przesyłki uznaje się, że przesyłka i Towar są odpowiedniej jakości, nie ma niezgodności Towarów, których przyczyna nie jest spowodowana wadami fabrycznymi oraz brakiem niezgodności Produktu (-ów).

1.10 Jeśli zauważysz, że opakowanie przesłanej przesyłki jest uszkodzone, Produkt (y) jest (są) uszkodzony (e) i / lub Produkt (y) nie został (e) prawidłowo zmontowany, musisz to zaznaczyć w dokumencie przyjęcia przesyłki oraz w obecności Sprzedawcy lub jego kuriera (osoby trzeciej). person), sporządzenie protokołu uszkodzenia / niezgodności przesyłki w dowolnym formacie i / lub Produktu (-ów). Niewykonanie takich czynności zwalnia Spółkę z odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru, jakość, montaż, opakowanie, których nie zaznaczyłeś w dokumencie dostawy.

ZWROT I WYMIANA TOWARU

2.1 W przypadku zwrotu wadliwego Towaru (gdy towar jest uszkodzony lub jego ważność wygasła w dniu dostawy), Spółka zobowiązuje się odebrać wadliwy Towar i wymienić go na podobny. W przypadku, gdy Firma nie posiada podobnych Towarów, zobowiązuje się do zwrotu zapłaconych za Towar pieniędzy.

2.2 Wadliwy Towar lub błąd należy zgłosić e-mailem. email [email protected] w tym samym dniu kalendarzowym, w którym dostarczane są Towary.

2.3 W przypadku zwrotu lub wymiany Towaru zakupionego w E-Sklepie poprosimy Cię o wypełnienie przesłanego listu zwrotnego lub wymiany Towaru.

2.4 W zależności od rodzaju Towarów oferowanych przez Firmę, masz prawo do wniesienia roszczenia wobec Firmy w tym samym dniu kalendarzowym od dnia dostawy Towarów z tytułu rozbieżności zauważonych później i odnotowanych w aktach. W takim przypadku Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego i, w przypadku uzasadnionej reklamacji, do wymiany towaru na towar spełniający wymagania jakościowe lub do zwrotu zapłaconej kwoty za Towar.

2.5 Pieniądze za zwrócony Towar należy we wszystkich przypadkach przelać poleceniem zapłaty i tylko na rachunek bankowy płatnika.

2.6 Warunki zwrotu nie dotyczą:

2.6.1 Gdy towary są nietrwałe lub towary, okres przydatności do użycia jest krótki;

2.6.2 Gdy zapakowane towary zostały rozpakowane po dostawie i nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych.